Melden en handhaving

Jan Nathan Rozendaal mei 2022Het liefst willen we dat onze boa’s aan onze inwoners en bedrijven complimenten kunnen uitdelen. Helaas moeten ze soms ook optreden omdat inwoners of bedrijven overlast veroorzaken. En als dat nodig is aarzelen we niet. Dan trekken we een rode lijn en gaan we over tot handhaving.

Laatst was er een groep jongeren die na zonsondergang in de bosrand op de Haere veel lawaai maakten. Inwoners belden de politie en die seinde de gemeente in. Op het moment dat onze boa samen met twee boswachters bij de jongeren aankwam, staken de jongeren met benzine een houtvuur aan. Dit gaf natuurlijk een enorme steekvlam. Ik verbaas mij hier zo enorm over. Hoe kun je dit nu doen in de gortdroge en daarmee bijzonder brandbare natuur. Voor jongeren die zich niets aantrekken van regels geldt ‘wie niet horen wil moet maar voelen’, en dan natuurlijk in de portemonnee.

Een andere situatie deed zich voor in de Vesting. Verschillende inwoners meldden overlast, veroorzaakt door een horecagelegenheid. Uit onze geluidsmetingen en waarnemingen bleek dat dit terechte meldingen waren. We spreken de ondernemer daar dan op aan en vragen hem om maatregelen te nemen. Maar die bleven achterwege en dan treden we op. Daarom leggen we de ondernemer een dwangsom op. Ook hebben we weleens de nachtelijke openingsuren ingetrokken omdat een horecaondernemer zich niet aan de afspraken hield.

Het liefst blijf ik ver weg van dwangsommen en boetes. Ik vertrouw op het goede overleg en dat we er samen wel uitkomen. Wel hebben we regels waar ons samen aan moeten houden. En als dat niet gebeurt, schroom ik ook niet om op te treden. En ik ben blij met die inwoners die overlast melden. Dat helpt ons om wat aan de overlast te doen. Helaas kunnen we niet alle overlast meteen aanpakken want onze boa's en politieagenten kunnen niet overal tegelijk zijn. Maar melden helpt zeker.

Heeft u te maken met overlast? Bel de politie op nummer 0900-8844. Gaat het om een gevaarlijke situatie waar met spoed een hulpdienst nodig is? Bel dan 112.

Jan Nathan Rozendaal, burgemeester

Meld Misdaad Anoniem