Zomervakantie loopt teneinde

Beste inwoners,

De zomervakantie loopt teneinde. En daarmee komt ook het einde van het zomerreces in zicht. De vergaderingen starten weer en we kijken uit naar de naderende Tweede Kamerverkiezingen die op 22 november plaatsvinden.

Tijdens een vakantie heb je wat meer tijd om na te denken. Wat is belangrijk en wat is minder belangrijk? Als burgemeester geef ik leiding aan vergaderingen en ben ik verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Ook vraag ik aandacht voorJan Nathan Rozendaal op de stadswal in Elburg de belangen van onze de gemeente. Zelf vind ik het mooi om daarnaast ook persoonlijke aandacht te schenken aan onze inwoners. Bijvoorbeeld bij de (huwelijks-) jubilea of bij het behalen van een bijzondere leeftijd. Helaas zijn er ook minder mooie momenten. Ook dan wil ik er zijn voor onze inwoners. 

Deze zomer werden we geconfronteerd met een heftig ongeluk waarbij een 28-jarige inwoner uit ’t Harde overleed. Heel verschrikkelijk! Ik wens zijn geliefde, alle familieleden en vrienden nogmaals heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Een ander onderwerp dat mij als burgemeester bezighoudt, betreft de mogelijke ontwikkeling van een asielzoekerscentrum (AZC) aan de Bovendwarsweg in Oldebroek. ’t Harde ligt hier vlakbij. Stel dat er een AZC komt dan ligt het voor de hand dat de bewoners gebruik maken van voorzieningen van ’t Harde, of naar het station gaan. De gemeente Oldebroek heeft de taak een eventuele vergunningaanvraag te beoordelen. Burgemeester Tanja Haseloop-Amsing neemt mij volledig mee in de ontwikkelingen. Op dit moment hebben wij echter nog veel onbeantwoorde vragen. We hebben van het COA nog geen nadere informatie over hun concrete plannen gekregen. En daarmee blijft de onduidelijkheid en blijven er vragen en zorgen. Ik begrijp dat heel goed. Zodra we meer informatie hebben, gaan we graag met inwoners en ondernemers hierover in gesprek.

Ik snap dat de onduidelijkheid ook onrust geeft. Maar laten we ons niet laten leiden door die zorgen. Uiteindelijk gaat het om mensen die van huis en haard verdreven zijn, bijvoorbeeld door oorlogsgeweld. Als gemeente en gemeenschap hebben wij ook een verantwoordelijkheid om hen van onderdak, zorg en onderwijs te voorzien. Laten we daarom kijken hoe we - zo goed en verantwoord mogelijk - ook hen een plek kunnen bieden in onze samenleving. 

Al met al hebben we een redelijk gemoedelijke zomer in onze gemeente gehad. Afgezien van een opstootje bij één van de Vestingdagen hebben we geen enkele melding voor overlast binnengekregen. Daar ben ik blij mee en ik hoop dat dit volgend jaar ook zo gaat!

Jan Nathan Rozendaal, burgemeester