Sint Maarten

Kinderen die Sint-Maarten vieren in de VestingRuim zes jaar geleden startte ik als burgemeester. Een van de eerste evenementen die ik meemaakte, was Sint Maarten. In het westen van het land, waar ik vandaan kom, kende ik dat niet. Dus ik had alle reden om eens in de binnenstad te kijken hoe kinderen in de avondschemer van deur tot deur trokken. Dat was een prachtig gezicht: lampionnen tegen de achtergrond van de ondergaande zon. Groepjes kinderen die aanbelden en overal opnieuw hun verhaal vertelden of zongen.

Van oorsprong is Sint Maarten eigenlijk een bedelfeest. Het zet ons stil bij het feit dat de koude wintermaanden er aan komen. Die waren - zeker vroeger - niet voor iedereen makkelijk. Mensen die in armoede leefden, moesten het in de wintermaanden van giften hebben. Want op het land viel niet veel eten meer te verbouwen. En stoken kostte geld.

In Elburg kennen we een lange traditie van armoedefondsen. Onze oudheidkundige vereniging heeft daar onlangs een mooi boekje over uitgegeven. Het mooie is dat deze fondsen er deels nog steeds zijn. Bedoeld om mensen te helpen die geconfronteerd zijn met uitgaven die ze zelf niet kunnen betalen. We hebben een armoedefonds (Couragefonds) en een studiefonds (Stichting Vicarieën).

Daarnaast heeft de gemeente ook allerlei regelingen waar gebruik van gemaakt kan worden. En zijn de diaconieën van de kerken actief. Ik weet dat ook allerlei inwoners en organisaties zelf mooie dingen op dit gebied doen. Zo was ik onlangs bij de viering van het 75-jarig bestaan van het Leger des Heils, die op dit punt ook veel mooi werk hebben verzet.

Die traditie van omzien naar elkaar, kennen we gelukkig in onze gemeente. Sint Maarten houdt dat gedachtengoed in ere. Het herinnert ons aan het belang van omzien naar elkaar. En daarnaast is het ook leuk, om onze jeugd iets lekker toe te stoppen. Nadat ze natuurlijk eerst hun liedje gezongen hebben.

Jan Nathan Rozendaal, Burgemeester gemeente Elburg