Oud en Nieuw

Jan Nathan Rozendaal mei 2022 (5)Dames en heren, het einde van het jaar nadert. We blikken terug op een wel heel bijzonder jaar. Direct op 1 januari werden we opgeschrikt door een verwoestende brand in de Beekstraat. Een monument dat tot de grond toe afbrandde. Een schok voor velen in de binnenstad.

De eerste weken van het afgelopen jaar werden ook nog getekend door allerlei coronamaatregelen. Gelukkig konden deze al snel beëindigen. Het was weer mogelijk te ontmoeten, om naar voorstellingen en concerten te gaan en om verenigingen en kerken te bezoeken. Voorzichtig kwam het sociale leven weer op gang. Eerst was dat nog wat onwennig. Nu genieten we weer volop van wat er allemaal weer kan.

Maar eind februari werden we opnieuw opgeschrikt. Rusland viel Oekraïne binnen. En we kregen te maken met grote vluchtelingenstromen in heel Europa.

De oorlog in Oekraïne is helaas niet voorbij. We hebben Oekraïners onderdak aangeboden en zij hebben hier gebruik van gemaakt. Ik zie hoe zij zich door deze grote crisis heen slaan. Met hun familie in Oekraïne of hun mannen aan het front. Onze taal lerend en hier en daar aan het werk, hun kinderen hier naar school.

Mooi dat het de Oekraïners is gelukt om de Russische opmars te stoppen. De uitkomst van dit conflict is ongewis. Ik hoop met u en met de Oekraïners dat er snel een periode van duurzame vrede komt. Verder ben ik blij en trots dat het is gelukt om de huisvesting voor onze gasten goed op orde te krijgen.

Tegelijkertijd stegen alle prijzen. De grondstoffen, de fors stijgende energielasten en we kregen een hoge inflatie. We merken het allemaal in onze portemonnee. Als gemeente proberen we te helpen waar dat kan om te voorkomen dat er inwoners in uitzichtloze schuldensituaties terecht komen.

Een andere opvallende gebeurtenis in 2022: we hadden dit voorjaar gemeenteraadsverkiezingen. En die hebben geleid tot andere verhoudingen in de gemeenteraad en andere samenstelling van het college. De nieuwe raad en het college hebben ondertussen hun plannen voor de komende vier jaar, inclusief de bijbehorende begroting vastgesteld. Samen werken we nu aan de uitvoering. Meer informatie daarover kunt u op onze website vinden.

We mogen nu afscheid nemen van het oude jaar en vooruit kijken naar een nieuw jaar. Laten we samen zorgen voor een mooie en goede jaarwisseling. Voor onze Vesting geldt dat er geen vuurwerk afgestoken mag worden. Op de andere plekken in onze gemeente mogen liefhebbers tijdens de jaarwisseling natuurlijk wel hun siervuurwerk afsteken. Doe dat vooral op een veilige manier, met respect voor de omgeving. En gebruik alleen legaal vuurwerk. Laten we zo op een feestelijke en plezierige manier het nieuwe jaar starten.

Ik wens iedereen een heerlijke jaarwisseling toe. Van harte veel gezondheid en zegen voor het nieuwe jaar gewenst!

Jan Nathan Rozendaal, Burgemeester