Het licht overwint

Het lichtAls kind keek ik altijd uit naar Tweede Kerstdag. Na een gezellige Eerste Kerstdag thuis, stapten we in de auto. Een uurtje rijden richting het huis van mijn oom en tante, neefje en nichtjes. Met elkaar bezochten we dan het kinderkerstfeest bij hen in de kerk. Met als hoogtepunt de 'vrije vertelling' van de zondagsschoolmeester. Ieder jaar weer een spannend verhaal. Over kinderen die verdwalen in de sneeuw. Of over een visser die met zijn zoon schipbreuk lijdt. Of over mensen in de winterse kou, op de vlucht geslagen vanwege armoede, oorlog of geloofsvervolging. En hoe zij in de kou en het donker toch het licht zagen dat hen de weg wees naar een veilige plek. Een veilige plek waar medemensen hen opvingen en voor hen zorgden. Na afloop kregen we natuurlijk wat lekkers van de kerk en volgde een gezellige familieavond.

Binnenkort vieren we met elkaar weer Kerst. We staan stil bij de boodschap dat de duisternis niet het laatste woord heeft, maar dat het Licht overwint. De feestdagen zijn ook het moment om tot rust te komen, om te reflecteren op het afgelopen jaar en om tijd door te brengen met onze dierbaren.

Er ligt opnieuw een vreemd jaar achter ons. We zijn 2022 gestart met de naweeën van de coronapandemie. En voordat we die goed en wel achter ons hebben gelaten, zijn we geconfronteerd met een oorlog in Europa. Met vluchtelingen die onze kant opkomen, stijgende prijzen, plotselinge schaarste van grondstoffen en energierekeningen die door het dak vliegen. En daar komt de stikstofdiscussie nog bovenop.

In die duisternis zie ik tegelijk ook mooie momenten: mensen die licht brengen. Vrijwilligers die opstonden en zich ontfermden over Oekraïners. Inwoners die mensen met financiële nood helpen bij de Voedselbank, de Speelgoedbank, Schuldhulpmaatje, het Armoedefonds en meer van die mooie maatschappelijke organisaties.

Ik hoop dat de feestdagen ons in deze lastige en onzekere tijden perspectief mogen bieden. Dat deze dagen ons aanmoedigen om op onze eigen manier licht te verspreiden. Ik hoop dat we zo houvast vinden in de boodschap van Kerst. En dat we ondanks alles kunnen genieten van het samenzijn met familie en vrienden.

Van harte gezegende feestdagen gewenst!

Jan Nathan Rozendaal, Burgemeester