Goede jaarwisseling in de gemeente Elburg

Jan Nathan Rozendaal mei 2022 (3)Nog de allerbeste wensen voor 2023! We kunnen in de gemeente Elburg terugzien op een goed verlopen jaarwisseling. De schades vallen mee. Natuurlijk, elke euro schade is er één teveel. Deze jaarwisseling ging het om € 5.550. Dat is een behoorlijk bedrag. Toch is dat bedrag fors lager dan de bedragen in de jaren daarvoor. Zo was dit vorig jaar € 12.160. In de jaarwisseling van 2020-2021 ging het om een fors bedrag, namelijk € 38.601. Dit hoge bedrag werd veroorzaakt door schade aan de ondergrondse vuilcontainers. Sindsdien sluiten we de containers rond de jaarwisseling af.

We hebben dit jaar flink ingezet op het voorkomen van overlast en op de voorlichting. Dit heeft vast bijgedragen aan het goede verloop. Mooi is dat de politie nergens hoefde op te treden. Bij de stookplaatsen heeft men zich goed gehouden aan de regels, zoals alleen schoon hout te gebruiken. Een enkele keer is verzocht om met de melkbus op een andere plek te gaan carbidschieten.

Het vuurwerkverbod in de Vesting is goed nageleefd en daar zijn we heel tevreden over. Deze keer is de Vesting ongeschonden uit de oudejaarsnacht gekomen. De feesttent op het Schootsveld is goed bezocht. Mogelijk heeft dit wel wat overlast veroorzaakt, bij de politie zijn twee klachten binnengekomen.

Helaas is op een andere plek, aan de Diepesteeg, wel brand ontstaan. De rieten kap van een boerderij is in brand gevlogen. Het is onduidelijk wat hier de oorzaak van is. De brandweer heeft gedaan wat zij kon. Hierdoor zijn de bijgebouwen gespaard gebleven. Helaas is de boerderij tot de grond toe afgebrand. We leven mee met de getroffen familie.

We hopen dat we volgend jaar de schades opnieuw beperkt kunnen houden. En ja, het liefst hebben we een oudejaarsviering zonder schades, dan kunnen we het geld aan andere -maatschappelijke- doelen besteden.

Iedereen hartelijk bedankt voor de mooie jaarwisseling!

Jan Nathan Rozendaal, burgemeester