Voorgedragen voor herbenoeming

herbenoemingAfgelopen woensdag heeft de gemeenteraad mij voorgedragen voor herbenoeming. Men heeft onze Koning gevraagd om mij opnieuw voor een periode van zes jaar te benoemen. Dat is een grote eer en ik ben de gemeenteraad dan ook dankbaar voor het gestelde vertrouwen.

De gemeenteraad is daarbij niet over één nacht ijs gegaan. Allerlei mensen zijn bevraagd over mijn functioneren. De politie, de officier van justitie, de brandweer, burgemeesters uit buurgemeenten, ondernemers en natuurlijk ook mensen uit onze organisatie, management en wethouders. Ik ben ook hen dankbaar voor het onderlinge vertrouwen. En voor de goede samenwerking in de afgelopen jaren. Die zet ik graag voort.

Een aantal weken geleden heb ik een enquête uitgezet met de vraag aan u om de ‘tops’ te benoemen en tips te geven. Dat leverde veel reacties op, waarvoor dank! Het was mooi om uw waarderende woorden te lezen over mijn aanwezigheid bij lief en leed in de samenleving, en bij allerlei evenementen en feestdagen. Dat zijn momenten waarop ik velen van u heb mogen ontmoeten. Het blijft bijzonder om zo burgervader van onze gemeenschap te mogen zijn.

Dank ook voor de tips die ik van velen van u ontving. Daar ga ik graag mee aan de slag. Zo werd er gevraagd om wat meer zichtbaar te maken wat ik allemaal doe op het gebied van openbare orde en veiligheid. Van de aanpak van agressieve honden tot de aanpak van drugsdealers en nog veel meer. Ook kreeg ik de vraag om meer te vertellen en te laten zien over wat ik op regionaal en provinciaal gebied allemaal doe. Ik zal daarom de komende tijd hier regelmatig een verslag over schrijven.

Dan denk ik aan mijn betrokkenheid bij de viering van 80 jaar vrijheid in heel onze provincie, aan mijn rol bij de Veluwe-brede aanpak van natuurbrandbestrijding, aan mijn bijdragen aan de aanpak van ondermijnende criminaliteit op bedrijventerreinen en in natuurgebieden van onze provincie, aan de samenwerking op de Kop van de Veluwe en in de regio Zwolle, aan ons regionale archief waar ik voorzitter van ben, etc. En natuurlijk over mijn werk voor het Couragefonds (armoedefonds), het Weduwenhofje, Het Goor en De Mheen (de open weidegebieden rond de stad), De Vicarieën (studiefonds) en de KNRM Elburg.

Het was bijzonder om te lezen dat meer dan 90% van u mij het cijfer 7 of hoger gaf. Bijna de helft van de respondenten gaf me zelfs een 8. En zo'n 25% zelfs een 9 of een 10. Dank u wel daarvoor. Dat doet me goed. En daar ben ik blij mee. Met de enkelen die mij een onvoldoende gaven zou ik graag in gesprek gaan om te horen wat daar achter zit. Sowieso ga ik met mensen verder in gesprek over de genoemde tops en tips. Want ongeveer 40 mensen lieten hun naam en mailadres achter om hierover met mij door te praten.

Grappig detail: diverse mensen gaven aan dat ze een 8 of 9 scoren ‘omdat niemand volmaakt is’ en ‘mijn schoolmeester vroeger ook voorzichtig was met een 10 geven’. Dit herinnert mij aan mijn eigen basisschool waar het hoogst haalbare cijfer een 9+ was, met uitzondering van godsdienst waar je wel een 10 voor kon krijgen. Overigens is dat laatste theologisch gezien wel bijzonder. Je zou het juist andersom verwachten: namelijk dat je voor godsdienst nooit een 10 kon halen omdat we onvolmaakte mensen zijn.

Nogmaals dank, ook voor de reacties die ik van u heb ontvangen heb en ook voor het vertrouwen wat hierin doorklinkt.

Ik zie er naar uit om de samenwerking met u allen voort te zetten!

Jan Nathan Rozendaal, Burgemeester gemeente Elburg