Mogelijk AZC Oldebroek

Jan Nathan Rozendaal mei 2022De gemeente Oldebroek heeft een brief verspreid over het mogelijke AZC aan de Bovendwarsweg 83 in Oldebroek. Deze brief staat op de website van de gemeente, onder www.oldebroek.nl/azc.

In deze brief vertelt de burgemeester van Oldebroek, Tanja Haseloop-Amsing, wat nu de stand van zaken is. Op dit moment zijn er ook bij haar meer vragen dan antwoorden. Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) kan een aanvraag indienen voor een omgevingsvergunning. En de gemeente Oldebroek neemt die aanvraag in behandeling. Een andere mogelijkheid is dat een dergelijke locatie door de (demissionaire) staatssecretaris snel in gebruik kan worden genomen. Dat kan bijvoorbeeld wanneer er in een korte tijd een grote behoefte aan opvangplekken ontstaat. Dan wil het COA snel nieuwe locaties in gebruik kunnen nemen.

Als gemeenten stellen we hier wel randvoorwaarden bij, zoals het garanderen van de veiligheid van onze inwoners. En dat wij hiervoor de financiële middelen ontvangen voor het gewenste extra toezicht en de handhaving.

De eventuele vestiging van een AZC aan de Bovendwarsweg 83 heeft effecten op onze samenleving. Dit is vooral op ’t Harde het geval. De effecten hangen af van de mogelijke aanvraag van een omgevingsvergunning door het COA. En die aanvraag is nog niet ingediend. Daardoor weten we nu niet wat de omvang is van het mogelijke AZC. Zodra daar meer over bekend is ga ik in gesprek met onze inwoners, ondernemers en vrijwilligersorganisaties, met onze kerken en (sport) verenigingen.

Natuurlijk zorgt de val van het kabinet voor nog meer vragen. Gaat de Spreidingswet - die bepaalt dat iedere gemeente een opgelegd aantal asielzoekers opvangt - nu wel of niet door? Wat betekent het voor de ontwikkelingen wanneer de Spreidingswet er niet komt?

Wij burgemeesters snappen dat er vragen zullen blijven. Wij hebben helaas nu ook niet alle antwoorden. Wel willen wij u in ieder geval goed op de hoogte houden van alle mogelijke ontwikkelingen. Alle berichten hierover staan op www.oldebroek.nl/azc.

Jan Nathan Rozendaal, burgemeester