Verzoek Wet openbaarheid van bestuur (WOB)

U mag de gemeente vragen om informatie over beleid of uit andere documenten. Dit komt voort uit de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Ons advies is om eerst de informatie op te vragen of in te zien, zonder een beroep te doen op de Wob. De afhandeling hiervan verloopt vaak sneller.

Aanvraag

Een Wob-verzoek indienen bij de gemeente Elburg kan het beste door een ondertekende brief te sturen, gericht aan het het college van burgemeester & wethouders. Dit kan niet per e-mail, want het college heeft de digitale weg niet opengesteld voor het doen van Wob-verzoeken.

Aanpak

Zo doet u een verzoek om informatie:

  • Geef mondeling of schriftelijk door:
    • waarover u informatie wilt hebben;
    • welke documenten u wilt hebben of bekijken;
    • hoe u de informatie wilt bekijken of ontvangen.

U krijgt binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek bericht van de gemeente. Deze periode mag de gemeente eenmaal verlengen.
Wetstekst van de Wob.