Zuiderzeestraatweg West 9A, 8085 AA Doornspijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8085AA 9
Publicatiedatum
19-03-2019
Einddatum
30-04-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Zuiderzeestraatweg West 9A, 8085 AA Doornspijk (binnengekomen 7 maart 2019)
Activiteiten Bouwen en Kappen: het uitbreiden van de woning en het kappen van een beuk.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.

Uitgelicht