Vooraankondiging voorbereiding bestemmingsplan Verlengde Haerderweg 3 te Doornspijk

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8085RJ 3
Publicatiedatum
19-03-2019
Einddatum
30-04-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Een vooraankondiging wordt gegeven over de voorbereiding van een nieuw bestemmingsplan voor het perceel Haerderweg 3 te Doornspijk (artikel 1.3.1. Besluit ruimtelijke ordening).

In het kader van de regeling ‘Vrijkomende agrarische bebouwing’ (VAB) wordt een bestemmingsplan voorbereid om ter plaatse extra woningbouw toe te staan. Bedoeld bestemmingsplan zal te zijner tijd voor een ieder ter visie worden gelegd en de openbare voorbereidingsprocedure doorlopen. Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met domein Ruimte. Op grond van artikel 1.3.1. lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening wordt vermeld dat op dit moment geen stukken over dit voornemen ter inzage liggen, dat op dit moment geen gelegenheid wordt geboden om zienswijzen over dit voornemen naar voren te brengen en dat geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen over dit voornemen.

Elburg, 19 maart 2019.

Uitgelicht