Verlengde Schietweg 9, 8084 PL ’t Harde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8084PL 9
Publicatiedatum
19-03-2019
Einddatum
30-04-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Verlengde Schietweg 9, 8084 PL ’t Harde (binnengekomen 11 maart 2019)
Activiteit Reclame: het plaatsen van een reclamebord ten behoeve van de bed&breakfast.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.

Uitgelicht