Uiterwaardenstraat 27, 8081 HJ Elburg - Ontwerpbeschikking

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081HJ 27
Publicatiedatum
19-02-2019
Einddatum
02-04-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Uiterwaardenstraat 27, 8081 HJ Elburg (verzonden 19 februari 2019)
Activiteit Milieu: het veranderen van de inrichting.

De ontwerpbeschikking kunt u inzien vanaf 20 februari 2019 tot en met 2 april 2019 op het gemeentehuis. Hebt u bezwaar tegen deze ontwerpbeschikking dan kunt u tot genoemde datum uw zienswijze schriftelijk of mondeling indienen (zie colofon)

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Uitgelicht