Nota van Uitgangspunten Omgevingsplan Doornspijk – Zuiderzeestraatweg West

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Publicatiedatum
11-04-2019
Einddatum
23-05-2019
Bekendmaking

Beschrijving

De gemeenteraad heeft op 1 april jl. ingestemd met de ‘Nota van Uitgangspunten Doornspijk – Zuiderzeestraatweg West’.

In januari en mei van dit jaar zijn twee bewonersavonden in Doornspijk in De Deel gehouden. Tijdens deze avonden is informatie opgehaald uit het dorp over het te maken omgevingsplan voor Doornspijk – Zuiderzeestraatweg West. Bewoners en ondernemers hebben aangegeven wat belangrijke onderwerpen zijn die volgens hen een plaats moeten hebben in het nog op te stellen omgevingsplan.

De opgehaalde informatie is verwerkt in een ‘Nota van Uitgangspunten’. In die nota zijn diverse hoofdthema’s benoemd, zoals verkeer, economie, voorzieningen en woningbouw. Per thema en per gespreksonderwerp zijn de overlegpunten opgenomen, zijn conclusies getrokken en staat omschreven welke acties ondernomen moeten worden voor het op te stellen omgevingsplan.

De commissie ruimtelijke ontwikkeling heeft de nota op 3 december 2018 besproken en nadere vragen gesteld. De gemeenteraad heeft op 1 april jl. ingestemd met de nota. Gestart kan nu worden met het opstellen van een eerste aanzet van een omgevingsplan.

De Nota van Uitgangspunten en het raadsbesluit kunnen worden ingezien via de website van de gemeente www.elburg.nl onder bekendmakingen; bestemmingsplan.

Tevens kan de nota worden ingezien in het gemeentehuis, themabalie vergunningen. U kunt hiervoor een afspraak maken via afspraak.elburg.nl of via de gemeentelijke website www.elburg.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via 0525-688 688. Tegen betaling zijn kopieën of afdrukken van de stukken verkrijgbaar.

Bijlagen

Uitgelicht