Korte Jukweg tegenover 9, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie E, nummer 251

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Publicatiedatum
19-03-2019
Einddatum
30-04-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Korte Jukweg tegenover 9, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie E, nummer 251 (binnengekomen 8 maart 2019)
Activiteit Kappen: het kappen van een els.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.

Uitgelicht