Kappen Munnikenweg 't Harde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8084BT 33
Publicatiedatum
22-01-2019
Einddatum
05-03-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

In de nabijheid van Munnikenweg 33 ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 8654 (verzonden 17 januari 2019) 
Activiteit Kappen: het kappen van en berk.

In de nabijheid van Munnikenweg 60 ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 8649
Activiteit Kappen: het kappen van een esdoorn.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Uitgelicht