Houtrustweg 38, 8084 CE ’t Harde - geweigerd

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
afgewezen
Locatie (postcode)
  • 8084CE 38
Publicatiedatum
26-03-2019
Einddatum
07-05-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende weigering voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben gedaan:

Beschrijving

Houtrustweg 38, 8084 CE ’t Harde (verzonden 20 maart 2019)
Activiteiten Bouwen en Planologisch afwijkend gebruik: het plaatsen van een erfafscheiding.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Uitgelicht