Hellenbeekstraat 2, 8081 HW Elburg - Ontwerpbeschikking

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081HW 2
Publicatiedatum
29-01-2019
Einddatum
12-03-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Hellenbeekstraat 2, 8081 HW Elburg (verzonden 29 januari 2019)
Activiteit Brandveilig gebruik: het brandveilig in gebruik nemen van het pand.

De ontwerpbeschikking kunt u inzien vanaf 30 januari 2019 op het gemeentehuis. Hebt u bezwaar tegen deze ontwerpbeschikking dan kunt u tot genoemde datum uw zienswijze schriftelijk of mondeling indienen (zie colofon).

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Uitgelicht