Gerichtenweg nabij 67, Doornspijk, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 8699

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8085PW 67
Publicatiedatum
19-03-2019
Einddatum
30-04-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Gerichtenweg nabij 67, Doornspijk, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 8699 (binnengekomen 12 maart 2019)
Activiteiten Bouwen en Inrit/uitweg: het bouwen van de helft van een twee onder een kapwoning en het aanleggen van een uitweg.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.

Uitgelicht