Evenementenvergunning op grond van artikel 2:25 APV gemeente Elburg De Mattanjaschool

Type bekendmaking
evenementenvergunning
Status
verleend
Publicatiedatum
19-02-2019
Einddatum
02-04-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg hebben vergunning verleend voor:

Beschrijving

De Mattanjaschool heeft vergunning ontvangen voor het organiseren van een Streetwise op 11 maart 2019 van 08:00 tot 12:00 uur, locatie: Oude Harderwijkerweg te Doornspijk. Verzonden: 12 februari 2019

Bezwaar is mogelijk, zie colofon. Wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente Elburg, telefoon 0525-688688.

Procedure

Tenzij anders vermeld, is er tot zes weken na verzending van een vergunning of ontheffing de mogelijkheid voor belanghebbenden om schriftelijk bezwaar aan te tekenen bij:

College van Burgemeester en Wethouders (B&W), Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het zich richt en de gronden van het bezwaarschrift bevatten.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet automatisch de werking van een besluit. Degene die bezwaar heeft gemaakt, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de voorzieningenrechter:

  • Rechtbank Gelderland
  • Afdeling Bestuursrecht
  • Postbus 9030
  • 6800 EM Arnhem

Uitgelicht