Essenpad bij de speeltuin, ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 7859

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8084HX 1
Publicatiedatum
19-02-2019
Einddatum
02-04-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Essenpad bij de speeltuin, ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 7859 (binnengekomen 8 februari 2019)
Activiteiten Planologisch afwijkend gebruik, Kappen en Bouwen: het aanleggen van vijf parkeerplaatsen, het kappen van een zomereik en het plaatsen van een hekwerk.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.

Uitgelicht