Drank- en Horecavergunning en Exploitatie/terras vergunning Bakkerij Schuld

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Publicatiedatum
02-04-2019
Einddatum
14-05-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Aan bakkerij Schuld V.O.F., De Bakkersmolen is vergunning verleend op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet. Tevens is er een Exploitatievergunning en terrasvergunning (op eigen erf) verleend op grond van artikel 2:28 A.P.V. gemeente Elburg. Voor deze vergunningen geldt dat de horeca activiteiten qua openingstijden zijn gekoppeld artikel 2 van de Winkeltijdenwet. De Bakkersmolen is gevestigd aan de Zuiderzeestraatweg Oost 18-20, 8081 LC in Oostendorp, gemeente Elburg. Verzonden op 22 maart 2019.

Tegen dit besluit is bezwaar mogelijk. U kunt een gemotiveerd bezwaarschrift, binnen zes weken na de verzenddatum van de beschikking indienen bij de burgemeester van de gemeente Elburg, Postbus 70 8080 AB Elburg. Zie verder de colofon.

Uitgelicht