Diverse locaties in de gemeente Elburg kappen van diverse bomen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Publicatiedatum
05-02-2019
Einddatum
19-03-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Diverse locaties in de gemeente Elburg (verzonden 31 januari 2019)
Activiteit Kappen: het kappen van diverse bomen in het kader van bomenzorgplicht.
Elburg: het kappen van drie esdoorns, een leilinde, twee lindes, vijftien elzen, een zomereik, twee haagbeuken, een populier, twee essen en een knotwilg.
Doornspijk: het kappen van drie berken, vier elzen, drie zomereiken, twee haagbeuken, een lijsterbes en twee paardekastanjes.
’t Harde: drie elzen, vijftien zomereiken, dertien berken, vijf grove dennen, drie lijsterbessen, een sierkers, een paardekastanje, twee lindes, vier essen, een amberboom en een douglasspar.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Uitgelicht