C.W.A. de Jonghweg 9, 8084 AL ’t Harde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8084AL 9
Publicatiedatum
09-04-2019
Einddatum
21-05-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

C.W.A. de Jonghweg 9, 8084 AL ’t Harde (binnengekomen 1 april 2019)
Activiteiten Bouwen, Inrit/uitweg en Kappen: het uitbreiden van de woning, het verplaatsen van de inrit, het kappen van een conifeer en een ceder en het tijdelijk plaatsen van een woonunit.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.

Uitgelicht