Breede Gang te Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie B, nummer 2068

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Publicatiedatum
12-03-2019
Einddatum
23-04-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Breede Gang te Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie B, nummer 2068 (verzonden 7 maart 2019)
Activiteit Bouwen: het plaatsen van een berging.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Uitgelicht