Bovenweg in de nabijheid van huisnummer 44, Doornspijk, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 3496 en 8508

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8085SJ 44
Publicatiedatum
15-01-2019
Einddatum
26-02-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Bovenweg in de nabijheid van huisnummer 44, Doornspijk, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 3496 en 8508 (binnengekomen 5 januari 2019)
Activiteit Kappen: het kappen van zeven zomereiken, een spar, een beuk en negen Amerikaanse eiken.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.

Uitgelicht