Bestemmingsplan ‘Oude Hogeweg 16’ onherroepelijk

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8085PA 16
Publicatiedatum
12-03-2019
Einddatum
23-04-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het op 18 december 2018 door de gemeenteraad ongewijzigde vastgestelde bestemmingsplan ‘Oude Hogeweg 16’ onherroepelijk is geworden.

Het bestemmingsplan beoogt na afbraak van de voormalige agrarische bedrijfsbebouwing, twee vrijstaande woningen met gezamenlijk bijgebouw toe te staan. Daarnaast worden in de bestaande bedrijfswoning twee woningen gerealiseerd. Op dit plan is het gemeentelijk beleid voor Vrijkomende Agrarische bebouwing (VAB) uit 2016 van toepassing.

De stukken kunnen worden geraadpleegd via:
* de gemeentelijke website: www.elburg.nl onder Bouwen en verbouwen/Bestemmingsplannen/Geldende bestemmingsplannen of via
* de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl?planidn=NL.IMRO.0230.BPOUDEHOGEWEG16-VST1

Elburg, 12 maart 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg.

Uitgelicht