Bestemmingsplan ‘Burgemeester Frieswijkweg 16’ onherroepelijk

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8085RC 16
Publicatiedatum
05-02-2019
Einddatum
19-03-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het op 26 november 2018 door de gemeenteraad ongewijzigde vastgestelde bestemmingsplan ‘Burgemeester Frieswijkweg 16’ onherroepelijk is geworden.

Het bestemmingsplan beoogt na afbraak van de voormalige agrarische bedrijfsbebouwing, één reguliere en één kleine woning toe te staan. Daarnaast blijft de bestaande kleine woning behouden en verandert de bedrijfswoning in een reguliere woning. Op dit plan is het gemeentelijke beleid voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) uit 2016 van toepassing.

De stukken kunnen worden geraadpleegd via:
- de gemeentelijke website: www.elburg.nl onder Bouwen en verbouwen/Bestemmingsplannen/Geldende bestemmingsplannen of via
- de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl?planidn=NL.IMRO.0230.BPBURGFRIESWIJKW16-VST1

Elburg, 5 februari 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg.

Uitgelicht