Beekstraat 24, 8081 EC Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081EC 24
Publicatiedatum
26-03-2019
Einddatum
07-05-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Beekstraat 24, 8081 EC Elburg (binnengekomen 21 maart 2019)
Activiteiten Monument en Reclame: het vervangen van de stof van de markiezen en bedrijfsnaam op volants laten zetten.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.

Uitgelicht