Arent toe Boecoplaan 22, 8081 VZ Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081VZ 22
Publicatiedatum
12-03-2019
Einddatum
23-04-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Arent toe Boecoplaan 22, 8081 VZ Elburg (binnengekomen 1 maart 2019)
Activiteit Bouwen: het plaatsen van een erker aan de voorzijde en het vergroten van de dakkapel.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.

Uitgelicht