rectificatie sloopmelding Hokseberg 10, 8084 PS ‘t Harde.

Type bekendmaking
sloopvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8084PS 10
Publicatiedatum
08-06-2021
Einddatum
20-07-2021
Kaart behorende bij: rectificatie sloopmelding Hokseberg 10, 8084 PS ‘t Harde.

Beschrijving

In de Huis aan Huis van 1 juni 2021 staat vermeld dat er een sloopmelding is geaccepteerd voor het verwijderen van asbesthoudende materialen in en op het maaiveld op het perceel Hokseberg 10, 8084 PS ‘t Harde. Dit is onjuist. De sloopmelding betreft het verwijderen van asbesthoudende materialen in en op het maaiveld op een perceel gelegen naast bovengenoemd perceel aan de Hokseberg, ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 8219.