Zwolscheweg te Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie A, nummers 1529 en 2033

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081LA 19
Publicatiedatum
25-08-2020
Einddatum
06-10-2020
Kaart behorende bij: Zwolscheweg te Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie A, nummers 1529 en 2033 Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Zwolscheweg te Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie A, nummers 1529 en 2033 (verzonden 20 augustus 20200
Activiteit Bouwen: het vervangen van de brug.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.