Zwolscheweg te Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie A, nummer 1529

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081CG 1
Publicatiedatum
28-07-2020
Einddatum
08-09-2020
Kaart behorende bij: Zwolscheweg te Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie A, nummer 1529 Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Zwolscheweg te Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie A, nummer 1529 (binnengekomen 17 juli 2020)
Activiteit Bouwen: het vervangen van de brug.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.