Zwolscheweg 1, 8081 CG Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081CG 1
Publicatiedatum
03-11-2020
Einddatum
15-12-2020
Kaart behorende bij: Zwolscheweg 1, 8081 CG Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Zwolscheweg 1, 8081 CG Elburg (binnengekomen 29 oktober 2020)
Activiteiten Monument en Bouwen: het uitbreiden van de Jumbo.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.