Zuiderzeestraatweg West 63, 8085 AB Doornspijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8085AB 63
Publicatiedatum
13-04-2021
Einddatum
25-05-2021
Kaart behorende bij: Zuiderzeestraatweg West 63, 8085 AB Doornspijk Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Zuiderzeestraatweg West 63, 8085 AB Doornspijk
(binnengekomen 2 april 2021)
Activiteiten Bouwen en Monument: het renoveren van de woning en het plaatsen van een berging.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.