Zuiderzeestraatweg West 29, 8085 AA Doornspijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8085AA 29
Publicatiedatum
28-04-2021
Einddatum
09-06-2021
Kaart behorende bij: Zuiderzeestraatweg West 29, 8085 AA Doornspijk Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Zuiderzeestraatweg West 29, 8085 AA Doornspijk (verzonden 20 april 2021)
Activiteit Kappen: het kappen van drie beuken, een eik en een perenboom.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.