Zuiderzeestraatweg West 24C, 8085 AE Doornspijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8085AE 24
Publicatiedatum
17-11-2020
Einddatum
29-12-2020
Kaart behorende bij: Zuiderzeestraatweg West 24C, 8085 AE Doornspijk Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Zuiderzeestraatweg West 24C, 8085 AE Doornspijk (binnengekomen 10 november 2020)
Activiteiten Bouwen en Reclame: het uitbreiden van het pand, het wijzigen van de gevel en het wijzigen van de handelsreclame op de gevel.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.