Zuiderzeestraatweg West 17A, 8085 AA Doornspijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Publicatiedatum
12-05-2020
Einddatum
23-06-2020
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Zuiderzeestraatweg West 17A, 8085 AA Doornspijk (verzonden 7 mei 2020)
Activiteit Bouwen: het renoveren van de gevels.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.