Zuiderzeestraatweg West 150A 8085 AK Doornspijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8085AK 150 A
Publicatiedatum
18-05-2021
Einddatum
29-06-2021
Kaart behorende bij: Zuiderzeestraatweg West 150A 8085 AK Doornspijk Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

(binnengekomen 10 mei 2021)
Activiteit Kappen: het kappen van een zomereik.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.