Zuiderzeestraatweg West 113, 8085 AC Doornspijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8085AC 113
Publicatiedatum
30-03-2021
Einddatum
11-05-2021
Kaart behorende bij: Zuiderzeestraatweg West 113, 8085 AC Doornspijk Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Zuiderzeestraatweg West 113, 8085 AC Doornspijk (binnengekomen 22 maart 2021)
Activiteit Bouwen: het plaatsen van een dakraam aan de zijkant van de woning.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.