Zuiderzeestraatweg West 109, 8085 AC Doornspijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8085AC 109
Publicatiedatum
08-10-2019
Einddatum
19-11-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Zuiderzeestraatweg West 109, 8085 AC Doornspijk (binnengekomen 30 september 2019)
Activiteiten Planologisch afwijkend gebruik en Bouwen: het bouwen van een loods, het aanbrengen van verharding en silo’s en het uitbreiden van het bouwvlak.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.

Uitgelicht