Zuiderzeestraatweg Oost 65, 8081 LB Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081LB 65
Publicatiedatum
19-01-2021
Einddatum
02-03-2021
Kaart behorende bij: Zuiderzeestraatweg Oost 65, 8081 LB Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Zuiderzeestraatweg Oost 65, 8081 LB Elburg (binnengekomen 12 januari 2021)
Activiteit Bouwen: het plaatsen van een erfafscheiding.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.