Zuiderzeestraatweg Oost 4, 8081 LC Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081LC 4
Publicatiedatum
14-05-2019
Einddatum
25-06-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Zuiderzeestraatweg Oost 4, 8081 LC Elburg (binnengekomen 8 mei 2019)
Activiteit Inrit/uitweg: het aanleggen van een uitrit.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.

Uitgelicht