Zandsteenstraat 116, 8084 XN ’t Harde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8084XN 116
Publicatiedatum
28-07-2020
Einddatum
08-09-2020
Kaart behorende bij: Zandsteenstraat 116, 8084 XN ’t Harde Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Zandsteenstraat 116, 8084 XN ’t Harde (verzonden 24 juli 2020)
Activiteiten Bouwen en Planologisch afwijkend gebruik: het realiseren van een aanbouw aan de achterzijde van de woning.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.