Wolter Vynckeweg 8 en 10, 8085 AR Doornspijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8085AR 8
Publicatiedatum
30-06-2020
Einddatum
11-08-2020
Kaart behorende bij: Wolter Vynckeweg 8 en 10, 8085 AR Doornspijk Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Wolter Vynckeweg 8 en 10, 8085 AR Doornspijk (binnengekomen 23 juni 2020)
Activiteit Bouwen: het realiseren van een gezamenlijke berging.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.