Wolter Vynckeweg 3, 8085 AR Doornspijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8085AR 3
Publicatiedatum
30-03-2021
Einddatum
11-05-2021
Kaart behorende bij: Wolter Vynckeweg 3, 8085 AR Doornspijk Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Wolter Vynckeweg 3, 8085 AR Doornspijk (binnengekomen 22 maart 2021)
Activiteit Inrit/uitweg: het verbreden van de inrit.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.