Wolkamerweg 4, 8084 GD ’t Harde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8084GD 4
Publicatiedatum
02-02-2021
Einddatum
16-03-2021
Kaart behorende bij: Wolkamerweg 4, 8084 GD ’t Harde Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Wolkamerweg 4, 8084 GD ’t Harde (binnengekomen 22 januari 2021)
Activiteit Bouwen: het aanbouwen van een erker.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.