Witte Kruis Ambulancezorg Noorderbreedte 2 - 4, 8081 PX Elburg

Type bekendmaking
milieuvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 8081PX 2
Publicatiedatum
05-05-2020
Einddatum
16-06-2020
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij de melding ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer hebben ontvangen en geaccepteerd van: Witte Kruis Ambulancezorg Noorderbreedte 2 - 4, 8081 PX Elburg

De melding heeft betrekking op het veranderen van de inrichting. De volgende activiteiten worden gemeld:
•    Het aanpassen van de bedrijfsopslag

Voornoemde melding is in de periode van 6 mei 2020 tot 17 juni 2020 in te zien op het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken via afspraak.elburg.nl.

U kunt tegen vergoeding van de kosten een kopie van de ter inzage gelegde stukken krijgen.