Wilhelminastraat 21, 8081 AS Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081AS 21
Publicatiedatum
28-07-2020
Einddatum
08-09-2020
Kaart behorende bij: Wilhelminastraat 21, 8081 AS Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Wilhelminastraat 21, 8081 AS Elburg (verzonden 24 juli 2020)
Activiteit Bouwen: het realiseren van een nokverhoging en het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.