Wilhelminastraat 1, 8081 AS Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081AS 1
Publicatiedatum
10-11-2020
Einddatum
22-12-2020
Kaart behorende bij: Wilhelminastraat 1, 8081 AS Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Wilhelminastraat 1, 8081 AS Elburg (binnengekomen 30 oktober 2020)
Activiteit Bouwen: het plaatsen van een erker aan de voorzijde van de woning.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.